Chỉ tiêu giường bệnh được giao của Bệnh viện năm 2018 là 220 giường, chỉ tiêu biên chế hành chính là 220 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Hiện tại tổng số công nhân viên chức của Bệnh viện là 202. Trong đó:

-Bác sĩ: 27 (05 bác sĩ CKI chuyên ngành Tâm thần; 22 bác sĩ bao gồm: bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ định hướng chuyên khoa tâm thần, định hướng chuyên khoa huyết học truyền máu, định hướng chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, định hướng chuyên khoa mắt, định hướng chuyên khoa tai mũi họng và bác sĩ đa khoa).

-Điều dưỡng: 106 (11 ĐH, 60 CĐ, 35 TH)

-Dược sĩ: 11 (04 ĐH, 07 TH)

-Cán bộ Tâm lý: 02

-Cán bộ khác: 56

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.