LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN TÂM THẦN MỸ ĐỨC – HÀ NỘI

Thành lập năm 1969 lấy tên là Bệnh viện Tâm thần Ba Thá. Gồm 57 cán bộ, nhân viên với trên 30 bệnh nhân nội trú.

Năm 1976 đổi tên thành Bệnh viện Tâm thần Hà Sơn Bình. Số lượng cán bộ, nhân viên lúc này là 76 người với 80 giường bệnh.

Năm 1986 đổi tên thành Bệnh viện Tâm thần Hà Tây. Quy mô bệnh viện được tăng lên 120 giường bệnh, số lượng cán bộ nhân viên 120 người.

Năm 2008 đổi tên thành Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức Hà Nội. Quy mô giường bệnh 220, chỉ tiêu biên chế được giao 220 cán bộ, viên chức, người lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.