BỆNH VIỆN TÂM THẦN MỸ ĐỨC XIN THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC TỪ MÙA ĐÔNG SANG GIỜ LÀM VIỆC MÙA HÈ ĐỐI VỚI TOÀN THỂ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÁC CƠ QUAN ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN NHƯ SAU.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.