LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN TÂM THẦN MỸ ĐỨC – HÀ NỘI

Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức Thành lập năm 1969 lấy tên là Bệnh viện Tâm thần Ba Thá. Gồm 57 cán bộ, nhân viên với trên 30 bệnh nhân nội trú. Năm 1976 đổi tên thành Bệnh viện Tâm thần Hà Sơn Bình. Số lượng cán bộ, nhân viên lúc này là 76 người với 80 giường bệnh.

Năm 1986 đổi tên thành Bệnh viện Tâm thần Hà Tây. Quy mô bệnh viện được tăng lên 120 giường bệnh, số lượng cán bộ nhân viên 120 người.

Năm 2008 đổi tên thành Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức Hà Nội. Quy mô giường bệnh 220, chỉ tiêu biên chế được giao 220 cán bộ, viên chức, người lao động.

Chỉ tiêu giường bệnh được giao của Bệnh viện năm 2018 là 220 giường, chỉ tiêu biên chế hành chính là 220 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Hiện tại tổng số công nhân viên chức của Bệnh viện là 202. Trong đó:

-Bác sĩ: 27 (05 bác sĩ CKI chuyên ngành Tâm thần; 22 bác sĩ bao gồm: bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ định hướng chuyên khoa tâm thần, định hướng chuyên khoa huyết học truyền máu, định hướng chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, định hướng chuyên khoa mắt, định hướng chuyên khoa tai mũi họng và bác sĩ đa khoa).

-Điều dưỡng: 106 (11 ĐH, 60 CĐ, 35 TH)

-Dược sĩ: 11 (04 ĐH, 07 TH)

-Cán bộ Tâm lý: 02

-Cán bộ khác: 56

Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức

1. Nhiệm vụ của Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức

Nhiệm vụ của bệnh viện gồm có tổ chức cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, tổ chức nghiên cứu khoa học y học, phòng ngừa bệnh, tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức trong nước, quản lý kinh tế, thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc bệnh viện đề xuất.

2. Chức năng của Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức

Bệnh viện tổ chức hoạt động chuyên môn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế gồm các chức năng như sau:

  • Cấp cứu – khám bệnh – chữa bệnh
  • Đào tạo cán bộ y tế
  • Nghiên cứu khoa học về y học
  • Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kĩ thuật
  • Phòng bệnh
  • Hợp tác quốc tế
  • Quản lý kinh tế về y tế

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.