Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ do ngành Y tế phát động.

các hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.